Show language picker

Geotechniek

Geotechniekvo.be

Proevenpakket Terrein

Proeven en analysesProefmethodeAccreditatie / certificatieNormatieve referentieDatum geldigheid norm
Bepaling conusweerstand (qc)Elektrische sonderingNBN EN ISO/IEC 17025:2005ISO22476-1:2012tot heden
Mechanische sonderingNBN EN ISO/IEC 17025:2005ISO22476-12:2009tot heden
Bepaling totale wrijvingsweerstand (Qt)Mechanische sonderingNBN EN ISO/IEC 17025:2005ISO22476-12:2009tot heden
Bepaling plaatselijke wrijvingsweerstand (fs)Elektrische sonderingNBN EN ISO/IEC 17025:2005ISO22476-1:2012tot heden
Bepaling waterspanning (U)Elektrische sonderingNBN EN ISO/IEC 17025:2005ISO22476-1:2012tot heden
MonsterontnameDroogboringNBN EN ISO/IEC 17025:2005ISO22475-1:2006tot heden
Bepaling ongedraineerde schuifweerstand in situIn situ vinproefNBN EN ISO 9001:2015ISO22476-9tot heden
Bepaling draagkracht van de grond SlagsonderingNBN EN ISO 9001:2015OCW methodetot heden
Bepaling draagvermogen van de grondPlaatbelastingsproefNBN EN ISO 9001:2015OCW methodetot heden
Bepaling van de horizontale deformatieInclinometermetingenNBN EN ISO 9001:2015ISO 18674-3tot heden
Bepaling van de verticale deformatieExtensometingenNBN EN ISO 9001:2015ISO18674-2tot heden
Bepaling van de zettingZettingsmetingenNBN EN ISO 9001:2015ISO 18674-3tot heden
Bepaling van de waterspanningWaterspanningsmetingenNBN EN ISO 9001:2015prEN ISO 18674-4tot heden
Bepaling van de doorlatendheid in situDoorlatendheids- en infiltratieproevenNBN EN ISO 9001:2015ISO 22282-5tot heden
Bepaling van de waterstand in een peilbuisWaterpeilmetingenNBN EN ISO 9001:2015prEN ISO 18674-4tot heden
Bepaling van de glijdingsmodus in situSeismische sonderingenNBN EN ISO 9001:2015methode volgens de internationale richtlijn 'Seismic downhole procedure to measure shear wave velocity'tot heden

Op zoek naar nog een andere proef/-methode? Contacteer ons hier en we vinden samen de gepaste oplossing!