Show language picker

Geotechniek

Geotechniekvo.be

Proevenpakket Labo

Proeven en analysesProefmethodeAccreditatie / certificatieNormatieve referentieDatum geldigheid norm
Bepaling korrelverdelingDmv ZevingNBN EN ISO 9001:2015EN 933-1:2012tot 22 mei 2018
NBN EN ISO 17892-4:2016tot heden
Dmv HydrometerNBN EN ISO 9001:2015BS 1377-part 2:1990 B S- part 2 met ijkingsmethode volgens geotechniektot 22 mei 2018
NBN EN ISO 17892-4:2016 met ijkingsmethodentot heden
Dmv LaserdiffractieNBN EN ISO 9001:2015ISO 13320-1:1999 met uitvoeringsspecificaties voor grondmonsterstot heden
Bepaling van gehalte aan organische stoffenBehandeling met waterstofperoxideNBN EN ISO 9001:2015NBN NBN 589-207:1969tot 15 oktober 2018
NBN B 11-256:2016tot heden
Bepaling van gehalte aan kalkachtige stoffenBehandeling met chloorwaterstofNBN EN ISO 9001:2015NBN 589-209:1970tot heden
Bepaling van consistentiegrenzenBepaling vloeigrens d.m.v. apparaat van CasagrandeNBN EN ISO 9001:2015DIN 18122 Teil 1:1997 met Casagrande apparaat conform BS 1377 - Part 2:1990tot heden
Bepaling vloeigrens d.m.v. ValconusNBN EN ISO 9001:2015NBN CEN ISO/TS 17892-12:2004tot heden
Bepaling van de uitrolgrensNBN EN ISO 9001:2015DIN 18122 Teil 1:1997tot heden
Bepaling volumemassaVolumieke massa door wegingNBN EN ISO/IEC 17025:2005NBN CEN ISO/TS 1782-2:2004tot 14 februari 2017
NBN EN ISO 17892-2:2015 (meer specifiek de 'Linear measurement method' §1,§2,§3,§4.1, §5.1 en §6.1)tot heden
Bepaling watergehalteGewichtsverlies na drogen in droogstoofNBN EN ISO/IEC 17025:2005NBN CEN ISO/TS 17892-1:2004tot 14 februari 2017
NBN EN ISO 17892-1:2015tot heden
Bepaling korrelvolumemassaGaspyknometerNBN EN ISO 9001:2015methode Geotechniek afgeleid van ASTM D5550:2009tot heden
Bepaling zettingsgedrag en consolidatiegedragSamendrukkingsproef (= oedometerproef)NBN EN ISO/IEC 17025:2005BS 1377 - part 5:1990tot heden
Bepaling schuifweerstandTriaxiaal UUNBN EN ISO/IEC 17025:2005methode Geotechniek afgeleid van en met apparatuur volgens BS 1377 - part 7:1990tot heden
Triaxiaal CUNBN EN ISO/IEC 17025:2005methode Geotechniek afgeleid van en met apparatuur volgens BS 1377 - part 8:1990tot heden
Triaxiaal UC (=vrije prisma)NBN EN ISO/IEC 17025:2005methode Geotechniek afgeleid van en met apparatuur volgens BS 1377 - part 7:1990tot heden
Triaxiaal CDNBN EN ISO 9001:2015methode Geotechniek afgeleid van en met apparatuur volgens BS 1377 - part 8:1990tot heden
Triaxiaal CU unload/reloadNBN EN ISO 9001:2015methode Geotechniek afgeleid van en met apparatuur volgens BS 1377 - part 8:1990tot heden
Triaxiaal CD unload/reloadNBN EN ISO 9001:2015methode Geotechniek afgeleid van en met apparatuur volgens BS 1377 - part 8:1990tot heden
Triaxiaal extensionNBN EN ISO 9001:2015methode Geotechniek afgeleid van en met apparatuur volgens BS 1377 - part 8:1990tot heden
Bepaling schuifweerstandDirecte schuifproef CUNBN EN ISO 9001:2015NBN CEN ISO/TS 17892-10:2005tot heden
Directe Schuifproef CDNBN EN ISO 9001:2015NBN CEN ISO/TS 17892-10:2005tot heden
Bepaling niet gedraineerde schuifweerstandlabovinproefNBN EN ISO 9001:2015BS 1377 - part 7:1990tot heden
Bepaling glijdingsmodulus bij kleine vervormingbenderproefNBN EN ISO 9001:2015eigen methodetot heden
Bepaling max. dichtheid en optimum watergehalteproctorproefNBN EN ISO/IEC 17025:2005ASTM D1557-07 (procedure C) + Annex voor de versterkte proctorproef en ASTM D698-07 (procedure B) + annex voor de standaard proctorproeftot 25 april 2017
EN 13286-2:2010 (+AC:2012) (met apparatuur conform Annex A) voor de standaard proctor en EN 13286-2:2010 (+AC:2012) (met apparatuur conform Annex A) voor de versterkte proctor tot heden
Bepaling meest losse pakkingd.m.v. trechterNBN EN ISO 9001:2015methode Geotechniek afgeleid van ASTM D4254:2000(2006)e1tot heden
Bepaling indringingsweerstand op een grondmonsterIPI proefNBN EN ISO 9001:2015methode Geotechniek afgeleid van NF P94-078 :1992tot heden
Bepaling doorlatendheidVeranderlijk verval in permeameterNBN EN ISO 9001:2015NBN CEN ISO/TS 17892-11:2005 (meer specifiek de 'constant head in permeameter' §1, §2, §3, §4.1, §4.2 en §5.1)tot heden
Constant verval in doorlatendheidscelNBN EN ISO/IEC 17025:2005NBN CEN ISO/TS 17892-11:2005 (meer specifiek de 'constant head in permeameter' §1,§2,§3,§4.1, §4.3 en §5.2)tot heden
Constant verval in triaxiaalcelNBN EN ISO 9001:2015NBN CEN ISO/TS 17892-11:2005 (meer specifiek de 'constant head in permeameter' §1, §2, §3, §4.1, §4.4 en §5.3)tot heden
Bepaling van in water oplosbare chloridenTerugtitratie op filtraatNBN EN ISO 9001:2015BS 1377 - part 3:1990tot heden
MethyleenblauwproefNBN EN ISO 9001:2015NF P 94-068:1998tot heden
NBN EN 933-9+A1:2013tot heden

Op zoek naar nog een andere proef/-methode? Contacteer ons hier en we vinden samen de gepaste oplossing!