Geotechniek

Geotechniekvo.be

Geotechniek

Geotechniek

Bruggen, kaaimuren, dijken, tunnels: ze moeten duurzaam, economisch én veilig zijn. Daarvoor is een gepast onderzoek van de ondergrond nodig. Geotechniek heeft als taak de aard en de eigenschappen van de ondergrond te onderzoeken en het gedrag ervan te voorspellen. Geotechnische proeven en metingen worden uitgevoerd in het veld en in het laboratorium om aard, lagenopbouw en karakteristieken van de grond te onderzoeken. Geotechniek investeert ook in innovatieve technieken zoals advanced testing en online monitoring.
 

Bedrijfsfilm Geotechniek

"Ze is zo vernuftig, de aarde.
In staat haar partikels tot massa op te roepen,
Tot opera's en symphonieën van slijk
en inzakkingen en verschuivingen, ..."

- Uit 'Godenslaap' van Erwin Mortier

Partners

Geotechniek is een partner van Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV). Dit project valoriseert de geotechnische, geologische, geothermische, hydrologische en bodemkundige gegevens in Vlaanderen. Die verzamelde gegevens over de ondergrond in Vlaanderen worden kosteloos ter beschikking gesteld. DOV kiest voor open data en werkt conform Vlaamse decreten en internationale afspraken. Meer info vind je op dov.vlaanderen.be.

Databank Ondergrond Vlaanderen

Projecten

BAM proefput

Voor de bouw van de Oosterweelverbinding in Antwerpen loopt momenteel een uitgebreide proefcampagne. Onze afdeling onderzoekt samen met BAM, de firma Denys en het WTCB de eigenschappen van de ondergrond tot op grote diepte. Een tril- en heiproef is reeds achter de rug. De uitgraving en monitoring van een proefput tot 25 meter diepte is volop bezig.

Publicaties

Full scale field test pile driveability in Antwerp

ABSTRACT The closing of the ring around Antwerp (Belgium) was put to study by BAM. The construction of two-layer tunnels necessitate
excavations up to great depth. Purpose of this unprecedented (sheet)pile driving test was to assess performance of state of the art top
range (sheet)pile driving equipment, soil resistance and specific techniques to be used in the Antwerp area. A special focus was on the
dense glauconite sands. The retrevievability also had to be put to the test. From the tests it was learned that full length pre-drilling by means

Kanaal Ieper-Leie geschiedenis van de "drogen vaart"

In de periode 1863 - 1913 werden meerdere pogingen ondernomen om een kanaal te graven van Ieper naar de Leie in Vlaanderen. Zoals in
die tijd ook voor de aanleg van spoorwegen gebeurde, werd de aanleg van het kanaal in concessie gegeven, in dit geval aan de Compagnie
du Canal de la Lys à l’Yperlée. Dit houdt in dat de nodige fondsen voor de aanleg van het kanaal werden geleverd door privé investeerders, die
eens het kanaal in gebruik tolgelden of vaarrechten mochten innen.

Ontwerp en uitvoering van bemalingen : Belgische richtlijnen

Bij bemalingswerkzaamheden is het vaak onduidelijk welke de taken en verantwoordelijkheden zijn van de verschillende betrokken partijen.
Een Werkgroep, opgericht in de schoot van het TI-KVIV Genootschap ‘Grondmechanica en Funderingstechniek’, stelde richtlijnen op die de
opdrachtgever en de ontwerper begeleiden bij het ontwerp van een bemaling, vanaf het grondonderzoek tot bij de technische
bestektekst. Nadien vinden de opdrachtgever, de ontwerper en de uitvoerder in de richtlijnen ook de nodige begeleiding bij de uitvoeringsaspecten

Geotechniek viert feest

Deelname aan de Open Bedrijvendag op zondag 5 oktober 2014 van 10 tot 17u

Als expert in de ondergrond wil Geotechniek een blik in de toekomst werpen.
In en voor Vlaanderen staan wij immers borg voor
- kwaliteitsvolle proeven en metingen op de werf én in het laboratorium
- voor studies en advies.
Dit biedt een grote strategische waarde.

Onze missie is Geotechniek als kenniscentrum van het departement Openbare Werken verder uit te bouwen.
Een groeiende samenleving, een toenemend volume aan gebouwen, bruggen, kaaimuren, dijken, tunnels, … zoveel factoren, waarvoor we onze verantwoordelijkheid moeten nemen.
Met een verruimde blik durven kijken naar deze uitdagingen.
Vandaar onze deelname aan de Open Bedrijvendag op zondag 5 oktober 2014 met als thema:
“75 jaar Geotechniek”

Op de rondgang komen op een 8-tal plaatsen alle facetten van Geotechniek aan bod. Mis deze speurtocht doorheen de wereld van geotechniek niet. Je vindt er ook leuke doe-activiteiten voor jong en oud!
Blokkeer dus zondag 5 oktober 2014 in je agenda!