Geotechniek

Geotechniekvo.be

Geotechniek

Geotechniek

Bruggen, kaaimuren, dijken, tunnels: ze moeten duurzaam, economisch én veilig zijn. Daarvoor is een gepast onderzoek van de ondergrond nodig. Geotechniek heeft als taak de aard en de eigenschappen van de ondergrond te onderzoeken en het gedrag ervan te voorspellen. Geotechnische proeven en metingen worden uitgevoerd in het veld en in het laboratorium om aard, lagenopbouw en karakteristieken van de grond te onderzoeken. Geotechniek investeert ook in innovatieve technieken zoals advanced testing en online monitoring.
Geotechnische proeven en metingen worden uitgevoerd in het veld en in het laboratorium om aard, lagenopbouw en karakteristieken van de grond te onderzoeken.
Geotechniek investeert ook in innovatieve technieken zoals advanced testing en online monitoring.  

Bedrijfsfilm Geotechniek

"Ze is zo vernuftig, de aarde.
In staat haar partikels tot massa op te roepen,
Tot opera's en symphonieën van slijk
en inzakkingen en verschuivingen, ..."

- Uit 'Godenslaap' van Erwin Mortier

Open bedrijvendag

Bezoek op zondag 5 oktober 2014 Geotechniek, een afdeling van de Vlaamse Overheid, te Zwijnaarde (Gent).  De gelegenheid bij uitstek om kennis te maken met het volledige proces van sonderingen, boringen en metingen op de werf tot proefnemingen in het labo.

Open Bedrijven Dag

Projecten

Deurganckdok

De bouw van de Deurganckdoksluis is één van de grootste werven momenteel lopende in België. Teneinde het ontwerp te kunnen maken werd een uitgebreid proevenprogramma uitgevoerd door de afdeling Geotechniek.  Tevens werden  de geotechnische ontwerpberekeningen gemaakt, waarbij bijzondere aandacht werd besteed aan de zwel van de Boomse klei.  Ook in uitvoering zijn we nauw betrokken.  Geotechnische opvolging van de werkzaamheden op het terrein gekoppeld aan een  intensief monitoringsprogramma ter begroting van de zwel van de Boomse klei vormen een enorme uitdaging.

 

 

Deurganckdok

Publicaties

Ontwerp en uitvoering van bemalingen : Belgische richtlijnen

Bij bemalingswerkzaamheden is het vaak onduidelijk welke de taken en verantwoordelijkheden zijn van de verschillende betrokken partijen.
Een Werkgroep, opgericht in de schoot van het TI-KVIV Genootschap ‘Grondmechanica en Funderingstechniek’, stelde richtlijnen op die de
opdrachtgever en de ontwerper begeleiden bij het ontwerp van een bemaling, vanaf het grondonderzoek tot bij de technische
bestektekst. Nadien vinden de opdrachtgever, de ontwerper en de uitvoerder in de richtlijnen ook de nodige begeleiding bij de uitvoeringsaspecten

Conceptuele methode voor een snelle diagnose van het faalgedrag van de Vlaamse dijken

Om de bevolking kosten-efficiënt te kunnen beschermen tegen overstromingen maakt de overheid gebruik van kosten-baten-analyses m.b.t. mogelijk
uit te voeren infrastructuurmaatregelen. Hiertoe dienen analyses van de kosten (bouw- en onderhoudskosten) en de baten (vermeden schade en
slachtoffers) te worden uitgevoerd. Bij de bepaling van de schade en slachtoffers (opstellen van overstromingskaarten, bepalen van stijgsnelheden van

Problems caused by the presence of hard concre-tions and lithified beds in the subsoil on the realisa-tion of geotechnical investigations and infrastruc-ture projects

ABSTRACT: The presence of hard concretions and lithified beds in the subsoil can cause serious problems during the realisation of infra-structure projects. As these concretions do most often not occur as continuous layers, they also are a real challenge for geotech-nical investigations. This paper gives an overview of geological features and general characteristics of typical hard soil concre-tions in Flanders. Special attentions is paid to the important interaction between geology and geotechnics.