Show language picker

Geotechniek

Geotechniekvo.be

Geotechniek

Geotechniek

Bruggen, kaaimuren, dijken, tunnels: ze moeten duurzaam, economisch én veilig zijn. Daarvoor is een gepast onderzoek van de ondergrond nodig. Geotechniek heeft als taak de aard en de eigenschappen van de ondergrond te onderzoeken en het gedrag ervan te voorspellen. Geotechnische proeven en metingen worden uitgevoerd in het veld en in het laboratorium om aard, lagenopbouw en karakteristieken van de grond te onderzoeken. Geotechniek investeert ook in innovatieve technieken zoals advanced testing en online monitoring.
 

Bedrijfsfilm Geotechniek

"Ze is zo vernuftig, de aarde.
In staat haar partikels tot massa op te roepen,
Tot opera's en symphonieën van slijk
en inzakkingen en verschuivingen, ..."

- Uit 'Godenslaap' van Erwin Mortier

Partners

Geotechniek is een partner van Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV). Dit project valoriseert de geotechnische, geologische, geothermische, hydrologische en bodemkundige gegevens in Vlaanderen. Die verzamelde gegevens over de ondergrond in Vlaanderen worden kosteloos ter beschikking gesteld. DOV kiest voor open data en werkt conform Vlaamse decreten en internationale afspraken. Meer info vind je op dov.vlaanderen.be.

Databank Ondergrond Vlaanderen

Projecten

BAM proefput

Voor de bouw van de Oosterweelverbinding in Antwerpen waren we betrokken in een uitgebreide proefcampagne. Onze afdeling onderzocht samen met BAM, de firma Denys en eht WTCB de eigenschappen van de ondergrond tot op grote diepte. Een tril- en heiproef en de monitoring van een proefput tot 25 meter diepte zijn intussen afgerond.

BAM proefput

Publicaties

Deurganckdoksluis: bouw van de grootste sluis ter wereld

De bouw van de Deurganckdoksluis is één van de grootste werven momenteel lopende in België.
De belangrijkste geotechnische aspecten horende bij zowel het ontwerp als de uitvoering van deze sluis worden kort toegelicht.
In dit artikel wordt de nadruk gelegd op het intensieve monitoringsprogramma dat momenteel aan de gang is.
Specifieke aandacht wordt besteed aan de meetapparatuur die werd geplaatst ter begroting van de zwel van de Boomse klei.

Drawing up of a geotechnical dossier for the stabilization of historical quay walls along the river Scheldt in Antwerp

Within the context of the Scheldt Quays Masterplan, the stabilization of the dilapidated historical quay walls was put to study.
For drawing up the geotechnical dossier all available geological and geotechnical information along the quay wall section was collected; beneficial use could be made of the Regional Database of the subsoil of Flanders (DOV). Based on this inventarisation an extensive program of in situ tests and complementary monitoring and laboratory tests was elaborated.

Geotechnical monitoring of a trial pit excavation toward the Boom clay in Antwerp (Belgium)

Abstract. In order to relieve the busy traffic arteries of Antwerp (Belgium), the closing of the ring around Antwerp was put to study by BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel). The design of this construction requires detailed insight in the behaviour of the overconsolidated Boom clay layer during and after dewatering and removal of the covering soil layers. For this purpose a fully monitored excavation test was performed in order to assess soil behaviour and specific techniques to be used in anticipated projects in the Antwerp area.